Behöver du anlita en jurist? Ring till oss på 08-525 180 60.

Vad ska ingå i ett äktenskapsförord?

Fråga:

Vi ska gifta oss och har bestämt oss för att skriva ett äktenskapsförord och vi undrar därför vad som ska ingå i ett äktenskapsförord? Måste det finnas med vissa saker i äktenskapsförordet och finns det något särskilt som vi måste tänka på när vi ska skriva ett äktenskapsförord? / Maria

ett par som ska skriva ett äktenskapsförord


Svar:

Hej Maria och tack för din fråga.

Enligt äktenskapsbalken ska ett äktenskapsförord upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av makarna eller de blivande makarna. Du och din blivande maka/make måste därför upprätta ert äktenskapsförord i skrift för att därefter datera och underteckna äktenskapsförordet.

När ni har gjort detta måste ni dessutom registrera äktenskapsförordet i Äktenskapsregistret som hanteras av Skatteverket. Äktenskapsförordet är gällande först när registrering har skett.

När ovan angivna krav är uppfyllda är de formella och yttre kraven för ett äktenskapsförord uppfyllda. Det är även de krav som kontrolleras av Skatteverket i samband med registreringen.

Emellertid återstår överenskommelsen mellan dig och din make/maka. Denna måste vara utformad på ett visst sätt och ha ett visst innehåll för att vara giltig. Detta är den komplicerade delen av ett äktenskapsförord. Det är dessutom en del av äktenskapsförordet som inte kontrolleras av Skatteverket i samband med registreringen. Det är därför fullt möjligt att registrera ett äktenskapsförord som inte är gällande, om detta beror på att makarnas överenskommelse är felaktigt utformad.

Vi granskar löpande äktenskapsförord som makarna själva upprättat utan biträde av en jurist. Tyvärr är många av dessa äktenskapsförord felaktigt utformade vilket får till följd att vissa bestämmelser inte är gällande, eller att äktenskapsförordet i sin helhet är ogiltigt. Detta är något som kan få allvarliga konsekvenser för makarna och deras omgivning.

Ett av de vanligaste felen är att makarna har skrivit in bestämmelser som inte är möjliga att skriva in i ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord kan i princip endast innehålla en överenskommelse där makarna komma överens om vilken egendom som ska vara giftorättsgods respektive enskild egendom. Det är till exempel inte möjligt att i ett äktenskapsförord reglera skulder, skriva in bestämmelser om ekonomisk ersättning vid en separation, ha olika regleringar beroende på om bodelningen sker på grund av skilsmässa eller på grund av att någon av makarna avlider – för att endast nämna några exempel.

Ett annat vanligt fel är att den egendom som görs till enskild egendom inte är tillräckligt specificerad. Till exempel har makarna skrivit att “alla aktier”, “allt sparande” eller att ett bankkonto ska vara enskild egendom. Denna typ av formuleringar uppfyller i de flesta fall inte de krav på specifikation som gäller för ett äktenskapsförord.

Var därför ytterst noggrann om ni själva ska skriva ert äktenskapsförord. Är ni det minsta osäkra på hur äktenskapsförordet ska utformas är vårt råd att ni anlitar en jurist som upprättar ert äktenskapsförord.

Har ni inte redan tillgång till en jurist som ni brukar anlita är ni välkomna att kontakta oss så kan en av våra familjerättsjurister gå igenom er situation och upprätta ert äktenskapsförord.

Med vänlig hälsning / Juridex.se

Relevanta lagrum: Äktenskapsbalken 7 kap 3 § 

Vill du ha hjälp med att skriva ert äktenskapsförord?

Ska ni skriva ett äktenskapsförord och vill vara säkra på att det blir korrekt utformat kan en av våra jurister upprätta ert äktenskapsförord. Detta dessutom till ett fast pris om endast 995 kr! Skickar du ett meddelande via kontaktformuläret här nedanför blir du kontaktad av en av våra familjejurister redan inom en eller ett par timmar.
Ditt namn*

Person som chattar med en jurist

Behöver du hjälp med juridiken?

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med juridiken. Du kan ringa till oss på 08-525 180 60, skicka ett mejl till info@juridex.se eller använda dig av kontaktfältet här nedanför.

Mikrojuridik
Banner för hjälp att skriva äktenskapsförord

Artiklar om äktenskapsförord

Frågor & Svar om äktenskapsförord