Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

Det är inte ovanligt att en företagare blir förblindad av kärleken och glömmer bort att företaget blir giftorättsgods i samma sekund som äktenskapet är ett faktum. Att företaget blir giftorättsgods innebär att den andra maken som utgångspunkt har rätt till hälften av värdet på näringsverksamheten i samband med en bodelning. Detta gäller oavsett om bodelningen beror på en skilsmässa eller på att någon av makarna avlider.

Skriv ditt äktenskapsförord med hjälp av en jurist

Endast 595 kr

För att du ska kunna undanta ditt företag från en bodelning krävs att du gör företaget till enskild egendom. Detta kan du endast göra genom att ingå ett äktenskapsförord. Görs företaget till enskild egendom hålls det helt utanför en framtida bodelning och du kan behålla företaget utan att betala någon ersättning.

I denna artikel ska vi översiktligt gå igenom de olika regler som gäller för äktenskapsförord och företag. Vi kommer även att med ett par enkla exempel att försöka visa vad som kan ske i en bodelning när en företagare inte har skrivit ett äktenskapsförord jämfört med när en företagare har skrivit ett äktenskapsförord.

Ett praktiskt exempel på vad som kan ske när en företagare inte har skrivit ett äktenskapsförord

Adam och Beata träffas via Tinder och blir omgående över öronen förälskade i varandra. Adam är sedan många år anställd som kundhandläggare på ett lokalt företag. Han har en hygglig lön men gillar även att spendera sina pengar (man lever bara en gång som Adam brukar säga…) och hans sammanlagda sparande uppgår till 200 000 kronor.

Beata har själv startat ett företag för många år sedan vilket idag blivit en braksuccé och värderas till 10 000 000 kronor. Hon har även varit hyggligt sparsam och lyckats spara ihop ett belopp om sammanlagt 2 000 000 kronor som hon har på sitt bankkonto.

Efter att ha varit gifta i drygt fem år träffar Adam en yngre kvinna vid namn Clara och ljuv musik uppstår dem emellan. Efter att ha smusslat med Clara under ett par månader berättar Adam allt för Beata samtidigt som han förklarar att han omgående vill skilja sig.

Adam och Beta diskuterade ibland att skriva ett äktenskapsförord. Men det blev aldrig mer än diskussioner varför all deras egendom är giftorättsgods. Detta innebär att även Beatas företag är giftorättsgods och därmed ska ingå i den bodelning som Adam och Beata är skyldiga att göra. Detta innebär att bodelningen mellan Adam och Beata kommer att se ut enligt följande:

Bodelning vid skilsmässa när make med ett företag inte har något äktenskapsförord
Eftersom Adam och Beata inte har skrivit ett äktenskapsförord ingår såväl Beatas företag som hennes privata sparande i bodelningen. Detta innebär att Beata ”förlorar” nästan 6 000 000 kronor i bodelningen.

Men det blir än värre. Adam begär att Beata omgående ska lösa ut honom. Även om företaget är värderat till 10 000 000 kronor innebär detta inte att Beata har tillgång till de likvida medel som krävs för hon ska kunna ”lösa ut” Adam i bodelningen. Adam vägrar dessutom att acceptera någon form av avbetalning, han vill ha sina pengar här och nu. Efter att ha misslyckats med att övertyga banker och andra finansiärer att bevilja en kredit för att hon ska kunna betala Adam har hon inte något annat val än att sälja företaget till en konkurrent.

Summa summarum har Beata vid bodelningen ”förlorat” 5 900 000 kronor jämte hennes livsverk i form av hennes företag.

Denna situation hade Beata kunnat undvika genom att skriva ett äktenskapsförord där hennes företag hade gjorts till enskild egendom. Hade det funnits ett sådant äktenskapsförord hade Beata inte behövt betala något till Adam i samband med bodelningen.

Vad som skett om Beata hade skrivit ett äktenskapsförord där all egendom är enskild egendom

Det är lätt att vara efterklok. Men hade Beata skrivit ett äktenskapsförord hade situationen sett helt annorlunda ut. Beata hade kunnat välja mellan att skriva ett äktenskapsförord enligt vilket endast hennes företag hade varit enskild egendom eller ett äktenskapsförord där all egendom gjordes till enskild egendom.

Utgår vi från exemplet ovan men Adam och Beata hade skrivit ett äktenskapsförord hade de behållit sin respektive egendom. Detta hade inneburit att Adam efter skilsmässan hade haft tillgångar till ett värde om 200 000 kronor. Beata å sin sida hade efter skilsmässan haft tillgångar om sammanlagt 12 000 000 kronor.

Fördelning av egendeom mellan makar vid skilsmässa när det finns äktenskapsförord som gör all egendom till enskild egendom.
Hade Adam och Beata skrivit ett äktenskapsförord enligt vilken all egendom är enskild egendom hade de inte ens behövt göra en bodelning. De hade behållt sin respektive egendom efter skilsmässan.

Vad som skett om Adam och Beata hade skrivit ett äktenskapsförord där endast Beatas företag gjordes till enskild egendom

Ett annat alternativ är att Adam och Beata hade skrivit ett äktenskapsförord där Beatas företag gjordes till enskild egendom men all övrig egendom är giftorättsgods. I en sådan situation hade det sammanlagda giftorättsgodset uppgått till ett värde om 2 200 000 kronor.

Beatas företag hade inte ingått i bodelningen då företaget enligt äktenskapsförordet är enskild egendom.

Vid denna bodelning hade Adam och Beata erhållit vardera 1 100 000 kronor i bodelningen. Efter bodelning hade Adam därför haft tillgångar uppgående till ett värde om 1 100 000 kronor medan Beata hade haft tillgångar till ett värde om 11 100 000 kronor.

Bodelning vid skilsmässa när makarna har skrivit äktenskapsförord där makens företag görs till enskild egendom

Företagsformen har inte någon betydelse för giftorätten

I exemplen ovan har, för enkelhetens skull, använts uttrycket ”företag” för Beatas näringsverksamhet. ”Företag” är emellertid inte någon företagsform och i exemplen ovan kan ”företag” ersättas av olika företagsformer som t ex enskild firma eller aktiebolag.

Det har inte någon betydelse för giftorätten vilken typ av företagsform som du driver verksamheten i. Har du inte skrivit ett äktenskapsförord är ditt företag giftorättsgods – detta gäller oavsett om företaget drivs som enskild firma, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, eller någon annan bolagsform.

Vikten av att äktenskapsförordet är utformat på ett korrekt sätt

När du ska skriva ett äktenskapsförord där ni kommer överens om att ditt företag ska vara enskild egendom är det självfallet nödvändigt att äktenskapsförordet är upprättat på det sätt som framgår av reglerna i äktenskapsbalken.

Det faktum att Skatteverket registrerar ert äktenskapsförord innebär inte någon garanti för att äktenskapsförordet är utformat på rätt sätt och giltigt. Skatteverket gör inte någon kontroll av äktenskapsförordets utformning i samband med registreringen. Skatteverkets roll vad avser äktenskapsförord är enbart att hantera själva registreringen av äktenskapsförordet – inte att kontrollera att äktenskapsförordet är korrekt utformat.

Alltför ofta ser man äktenskapsförord med formuleringar som t ex ”de aktier som jag äger”, ”alla aktier som jag äger”, ”all min näringsverksamhet”, ”mitt företag”, ”mitt bolag”. Sådana formuleringar uppfyller inte de krav som ställs på äktenskapsförord vad avser tydlighet och förutsebarhet. Ett äktenskapsförord med sådana formuleringar löper en uppenbar risk att anses vara ogiltigt, t ex i samband med en skilsmässa, den dag som det ifrågasätts av den andra maken. Detta får till följd att äktenskapsförordet är verkningslöst och företaget kommer att ingå i bodelningen.

Ta därför inte några risker och skriv ett äktenskapsförord på egen hand om du inte har de juridiska kunskaper som krävs. Vill du vara helt säker på att det blir rätt bör du anlita en advokat eller annan jurist som upprättar äktenskapsförordet.

Situationer där du kanske inte ska skriva ett äktenskapsförord avseende ditt företag

Att företaget inte ingår i en bodelning kan anses vara rimligt i de flesta situationer när det endast är du som arbetar i företaget. Situationen blir något annorlunda när din även din make arbetar i företaget. Kanske är dessutom som så att du under vissa perioder inte tagit ut någon lön från företaget. Istället har ni levt enbart på din makes lön under dessa perioder.

Detta är inte någon ovanlig situation. Det är inte heller särskilt ovanligt att den make som inte är ägare till företaget hjälper till med vissa sysslor utan att få någon ersättning från företaget.

I en sådan situation kan man ofta fråga sig om det är rimligt att företaget inte ingår i en bodelning. Den andra makens medverkan har varit en förutsättning för att företaget har kunnat byggas upp. Å andra sidan kanske den andra makens medverkan inte berättigar till hälften av företaget vid en bodelning.

Denna typ av situationer kan vara mycket komplicerade. Det kan därför vara en god idé att anlita en jurist för att finna en lösning vilken upplevs som rättvis av båda makarna.

Få hjälp med att skriva ett äktenskapsförord där ditt företag görs till enskild egendom

Förhoppningsvis har denna artikel hjälpt dig att få en överblick över regelverket avseende en bodelning när en av makarna äger ett företag och vikten av att du ingår ett äktenskapsförord om du verkligen vill skydda ditt företag.

Känner du dig inte trygg med att själv skriva äktenskapsförordet kan du även få hjälp av en våra jurister att skriva ditt äktenskapsförord. Det är dessutom hur enkelt som helst; du besvarar ett antal frågor online här på webbplatsen. Därefter upprättar en jurist ditt äktenskapsförord och skickar det till dig per e-post.

Varukorg

Sök efter det juridiska dokument som du behöver

Mallar för äktenskapsförord

Andra artiklar om äktenskapsförord

 • 6 skäl till att ditt äktenskapsförord är ogiltigt

  6 skäl till att ditt äktenskapsförord är ogiltigt

  En stor andel av de äktenskapsförord som skickas till oss för granskning är felaktiga. I de flesta fall är det makarna som själva har skrivit sitt äktenskapsförord. Detta i tron att äktenskapsförord är ett “enkelt” juridiskt dokument vilket vem som helst kan upprätta. Det är inte heller ovanligt att makarna …Läs mer »
 • Checklista för äktenskapsförord

  Checklista för äktenskapsförord

  De flesta advokater och andra jurister använder sig av mallar och olika typer av checklistor när de ska upprätta juridiska dokument. Detta gäller oavsett om de ska upprätta till exempel ett testamente, ett samboavtal eller ett äktenskapsförord. En mall såväl underlättar som påskyndar arbetet. En checklista säkerställer att man inte …Läs mer »
 • Mallar för äktenskapsförord

  Mallar för äktenskapsförord

  När man ska skriva ett äktenskapsförord kan det ofta vara en god idé att använda sig av en dokumentmall. En väl utformad mall såväl förenklar som påskyndar arbetet med att skriva ett äktenskapsförord. Dokumentmallar är dessutom något som används av de flesta advokater och andra jurister som i sitt dagliga …Läs mer »
 • Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  VI förklarar vad som gäller när en av makarna i ett äktenskaps avlider och makarna har skrivit ett äktenskapsförord. Genom ett par enkla exempel får du snabbt en god överblick över de praktiska följderna av ett äktenskapsförord i samband med att en av makarna avlider.Läs mer »
 • Otrohet och villkor i äktenskapsförord

  Otrohet och villkor i äktenskapsförord

  Hej, min make har varit otrogen (igen!) och nu har jag fått nog och vill skilja mig. När vi gifte oss skrev vi dessutom ett äktenskapsförord som säger att om någon av oss är otrogen ska vårt hus som vi äger tillsammans vara den andra personens (den av oss som …Läs mer »