Ändring av äktenskapsförord

Ibland vill makar som har ett gällande äktenskapsförord ändra innehållet i äktenskapsförordet. Det förekommer även att makar vill annullera äktenskapsförordet i sin helhet, d v s något äktenskapsförord ska inte längre gälla mellan makarna. Skälen till att makar vill ändra ett äktenskapsförord varierar men ofta beror det på att det gått lång tid sedan man registrerade äktenskapsförordet och de faktiska omständigheterna har ändrats sedan dess.

jurister som skriver äktenskapsförord

Innebär äktenskapsförordet i praktiken t ex att en make kommer att behålla all egendom vid en skilsmässa är det inte ovanligt att makarna efter många års äktenskap anser att detta är oskäligt och därför vill ändra äktenskapsförordet så att i vart fall en del av den enskilda egendomen blir giftorättsgods.

Ett annat skäl kan vara att makarna vill försäkra sig om att den av dem som överlever den andre ska kunna sitta kvar i den gemensamma bostaden. Detta kan bli komplicerat, t ex om den gemensamma bostaden är enskild egendom samtidigt som den make som avlidit har särkullbarn. Görs den gemensamma bostaden till giftorättsgods ökar möjligheten för den efterlevande maken att behålla bostaden.

Grundläggande regler för ändring av äktenskapsförord

Reglerna för att ändra ett äktenskapsförord är desamma som gäller när du ska skriva ett nytt äktenskapsförord utan att det redan finns ett äktenskapsförord. D v s, för att du ska kunna ändra ett äktenskapsförord krävs att:

par som har skrivit ett äktenskapsförord hos en jurist

 1. ändringarna upprättas skriftligen,
 2. det skriftliga dokumentet med ändringarna dateras och undertecknas av makarna, samt
 3. dokumentet registreras hos Skatteverket.

Det som oftast sker är att makarna upprättar ett nytt äktenskapsförord – och därvid uppfyller formkraven för äktenskapsförord enligt äktenskapsbalken – registrerar äktenskapsförordet hos Skatteverket varvid det tidigare äktenskapsförordet upphör att gälla.

Det är även möjligt att i det nya äktenskapsförordet endast göra ett tillägg till vad som överenskommits i det tidigare äktenskapsförordet. D v s, det tidigare äktenskapsförordet fortsätter att gälla och gäller ”vid sidan om” eller tillsammans med det nya äktenskapsförordet. Väljer du detta alternativ är det viktigt att du verkligen kontrollerar lydelserna i båda äktenskapsförorden. Risken är att äktenskapsförorden i något avseende motsäger varandra vilket riskerar att leda till framtida diskussioner och kanske även tvister.

Enighet mellan makarna är en förutsättning för att ändra ett äktenskapsförord

En ändring av ett existerande innebär i praktiken att ett nytt äktenskapsförord ingås. För att ett äktenskapsförord, eller någon annan form av avtal, ska kunna ingås krävs att makarna är överens.

Är makarna inte överens kan makarna inte ändra i det existerande äktenskapsförordet. Det registrerade äktenskapsförordet kommer att fortsätta vara gällande till dess att makarna kommer överens eller de gör en bodelning på grund av skilsmässa eller att någon av dem avlider.

tomt rum efter en skilsmässa utan äktenskapsförord

Sammanfattning angående möjligheterna att ändra ett registrerat äktenskapsförord

Sammanfattningsvis är det fullt möjligt att ändra i ett redan registrerat äktenskapsförord. Emellertid måste makarna vara överens om att ändra äktenskapsförordet och det ställs samma krav på ändringar som det görs när du ska skriva ett nytt äktenskapsförord.  Detta innebär att ändringarna måste vara upprättade i skrift, de måste dateras och undertecknas av makarna och de måste registreras i äktenskapsregistret vid Skatteverket.

Ofta är den bästa lösningen att upprätta ett helt nytt äktenskapsförord vilket i sin helhet ersätter det redan registrerade äktenskapsförordet men det är även möjligt att ha flera äktenskapsförord som gäller ”vid sidan om” varandra.

Varukorg

Mallar för äktenskapsförord

Andra artiklar om äktenskapsförord

 • 6 skäl till att ditt äktenskapsförord är ogiltigt

  6 skäl till att ditt äktenskapsförord är ogiltigt

  En stor andel av de äktenskapsförord som skickas till oss för granskning är felaktiga. I de flesta fall är det makarna som själva har skrivit sitt äktenskapsförord. Detta i tron att äktenskapsförord är ett “enkelt” juridiskt dokument vilket vem som helst kan upprätta. Det är inte heller ovanligt att makarna …Läs mer »
 • Checklista för äktenskapsförord

  Checklista för äktenskapsförord

  De flesta advokater och andra jurister använder sig av mallar och olika typer av checklistor när de ska upprätta juridiska dokument. Detta gäller oavsett om de ska upprätta till exempel ett testamente, ett samboavtal eller ett äktenskapsförord. En mall såväl underlättar som påskyndar arbetet. En checklista säkerställer att man inte …Läs mer »
 • Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Skydda ditt företag genom att skriva ett äktenskapsförord

  Driver du företag och gifter dig blir företaget giftorättsgods och ingår i en bodelning. I denna artikel får du veta hur du gör företaget till enskild egendom genom äktenskapsförordLäs mer »
 • Mallar för äktenskapsförord

  Mallar för äktenskapsförord

  När man ska skriva ett äktenskapsförord kan det ofta vara en god idé att använda sig av en dokumentmall. En väl utformad mall såväl förenklar som påskyndar arbetet med att skriva ett äktenskapsförord. Dokumentmallar är dessutom något som används av de flesta advokater och andra jurister som i sitt dagliga …Läs mer »
 • Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  Äktenskapsförord vid dödsfall – Vad gäller när en make avlider?

  VI förklarar vad som gäller när en av makarna i ett äktenskaps avlider och makarna har skrivit ett äktenskapsförord. Genom ett par enkla exempel får du snabbt en god överblick över de praktiska följderna av ett äktenskapsförord i samband med att en av makarna avlider.Läs mer »

Sök efter det juridiska dokument som du behöver